praca na wysokości

Profesjonalne usługi alpinistyczne dla nieruchomości

Każdy właściciel, zarządca lub administrator nieruchomości zobligowany jest obowiązującymi w kraju przepisami prawnymi do należytej troski o powierzony mu obiekt. O ile w przypadku indywidualnego budownictwa mieszkaniowego ewentualne uszkodzenia mogące pojawić się w domu będą dotyczyły jedynie jego mieszkańców, to sytuacja zmienia się zupełnie w przypadku obiektów użyteczności publicznej, budynków wielorodzinnych, hal przemysłowych itp.

Ewentualna katastrofa budowlana np. w szkole pełnej uczniów, czy w banku, może mieć opłakane skutki. Osoby zajmujące się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami na szczęście mają świadomość istniejących zagrożeń. Wiedzą one także o obowiązkach z jakich muszą się wywiązać, aby dopełnić wszystkich wymogów prawnych narzuconych przez ustawodawcę.

Kiedy korzystamy z pomocy alpinisty?

Jednym z aspektów należytego utrzymania nieruchomości są wszelkie przeglądy techniczne obiektów. O ile do wielu elementów konstrukcyjnych oraz instalacji występujących w budynkach możemy swobodnie dostać się choćby z poziomu gruntu, to rewizja stanu technicznego dachów to już zdecydowanie praca na wysokości, którą nie jest w stanie wykonać każdy. Dodatkowo istnieją takie zakłady przemysłowe w których zabronione jest w ogóle użycie drabin. W przypadku, gdy dachy mają bardzo skomplikowaną konstrukcję, pełną załamań i niebezpiecznych skosów, pracownik bez niezbędnego przeszkolenia oraz umiejętności ryzykowałby swoim życiem, próbując wykonać tam powierzone mu zadanie.

Kto zatem pomoże nam w wykonaniu prac na dachu?

Jedynie profesjonalne firmy świadczące usługi wysokościowe są w stanie wykonać należycie i przede wszystkim bezpiecznie tego typu prace. Jeżeli nieruchomości posiadają specjalistyczne systemy asekuracyjne, np. na kominach czy silosach, to wykonanie ich przeglądów jest właśnie także zadaniem dla firm zajmujących się usługami alpinistycznymi. Zakres usług tego typu firm jest jednak znacznie większy. Przepisy narzucają konieczność wykonania odśnieżania dachów każdorazowo po silnych opadach. Śnieg jest ciężki, dlatego jego duża masa może osłabić konstrukcję dachu budynku, a w skrajnej sytuacji doprowadzić do katastrofy budowlanej. W takim przypadku powinniśmy ponownie skorzystać z usług alpinistycznych, w których firma w bezpieczny sposób również dla osób postronnych przeprowadzi odśnieżanie dachów.

Zdarza się, że w naszych nieruchomościach pojawia się konieczność czyszczenia trudno dostępnych okien, przeszkleń, świetlików, daszków i innych tego typu elementów. Nie oczekujmy, że zajmie się tym firma sprzątająca, ponieważ zazwyczaj przerasta to jej możliwości. W takich przypadkach pomoc specjalistów od pracy na wysokości okazuje się po prostu niezbędna.